Nariadenie vlády č. 44/1954 Zb.Nariadenie o organizácii verejnej dopravy v odbore Ministerstva dopravy

Čiastka 28/1954
Platnosť od 23.10.1954 do31.08.1996
Účinnosť od 01.01.1966 do31.08.1996
Zrušený 168/1996 Z. z.