Vyhláška č. 43/1954 Zb.Vyhláška o úplnom znení vládneho nariadenia č. 114/1953 Zb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov

Čiastka 27/1954
Platnosť od 22.10.1954 do31.12.1956
Účinnosť od 06.11.1954 do31.12.1956
Zrušený 5/1957 Zb.

OBSAH