Nariadenie vlády č. 32/1954 Zb.Nariadenie o úprave niektorých pomerov členov národných výborov

Čiastka 20/1954
Platnosť od 31.07.1954 do11.06.1960
Účinnosť od 01.06.1954 do30.06.1958
Zrušený 65/1960 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1958 - 11.06.1960 39/1958 Zb.
01.06.1954 - 30.06.1958