Nariadenie vlády č. 21/1954 Zb.Nariadenie o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 5/1951 Zb., ktorým sa vykonáva zákon o ubytovaní brannej moci a Sboru národnej bezpečnosti

Čiastka 11/1954
Platnosť od 14.05.1954 do01.05.1961
Účinnosť od 14.05.1954 do01.05.1961
Zrušený 40/1961 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.05.1954 - 01.05.1961