Nariadenie vlády č. 19/1954 Zb.Nariadenie o nábore a príprave mládeže pre povolanie mimo učilíšť štátnych pracovných záloh

(v znení č. 70/1958 Zb.)

Čiastka 11/1954
Platnosť od 14.05.1954 do29.12.1958
Účinnosť od 10.11.1958 do29.12.1958
Zrušený 89/1958 Zb.