Nariadenie vlády č. 1/1954 Zb.Nariadenie o zriadení Ústrednej správy geodézie a kartografie

(v znení č. 10/1958 Zb.)

Čiastka 1/1954
Platnosť od 06.01.1954 do31.08.1971
Účinnosť od 01.04.1958 do10.07.1960
Zrušený 46/1971 Zb.