Nariadenie vlády č. 1/1954 Zb.Nariadenie o zriadení Ústrednej správy geodézie a kartografie

Čiastka 1/1954
Platnosť od 06.01.1954 do31.08.1971
Účinnosť od 06.01.1954 do31.03.1958
Zrušený 46/1971 Zb.