Nariadenie vlády č. 1/1954 Zb.Nariadenie o zriadení Ústrednej správy geodézie a kartografie

(v znení č. 10/1958 Zb., 102/1960 Zb.)

Čiastka 1/1954
Platnosť od 06.01.1954 do31.08.1971
Účinnosť od 11.07.1960 do31.08.1971
Zrušený 46/1971 Zb.