Vyhláška č. 99/1953 Zb.Vyhláška o účinnosti účtovných zásad pre ďalšie okruhy účtovných jednotiek.

Čiastka 57/1953
Platnosť od 28.12.1953 do31.12.1958
Účinnosť od 01.01.1954 do31.12.1958
Zrušený 30/1958 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1954 - 31.12.1958