Nariadenie vlády č. 98/1953 Zb.Nariadenie o zmenách v organizácii vysokých škôl.

Čiastka 57/1953
Platnosť od 28.12.1953
Účinnosť od 01.09.1953

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1953 Aktuálne znenie