Nariadenie č. 91/1953 Zb.Nariadenie o Dodatkovom dohovore k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach zo dňa 23. novembra 1933 (M. D. T.) a o niektorých prílohách k tomuto dohovoru.

Čiastka 53/1953
Platnosť od 12.12.1953 do29.02.1956
Účinnosť od 12.12.1953 do29.02.1956
Zrušený 5/1956 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
12.12.1953 - 29.02.1956