Nariadenie č. 85/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje, ktoré ďalšie podniky sa zapisujú do podnikového registra.

Čiastka 49/1953
Platnosť od 21.10.1953 do30.06.1964
Účinnosť od 21.10.1953 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.

OBSAH