Nariadenie vlády č. 84/1953 Zb.Nariadenie o úprave poistného národného poistenia

(v znení č. 54/1956 Zb.(nepriamo))

Čiastka 49/1953
Platnosť od 21.10.1953 do31.08.1957
Účinnosť od 01.01.1957 do31.08.1957
Zrušený 32/1957 Zb.

OBSAH