Nariadenie vlády č. 82/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa zvýhodňuje platenie nájomného.

(v znení č. 32/1958 Zb.)

Čiastka 47/1953
Platnosť od 01.10.1953
Účinnosť od 01.07.1958