Nariadenie č. 75/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o námornej plavbe

Čiastka 44/1953
Platnosť od 14.09.1953 do31.12.2000
Účinnosť od 14.09.1953 do31.12.2000
Zrušený 435/2000 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.09.1953 - 31.12.2000

Pôvodný predpis

14.09.1953