Nariadenie vlády č. 7/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušujú a zriaďujú niektoré povereníctva a upravuje ich pôsobnosť

Čiastka 4/1953
Platnosť od 31.01.1953
Účinnosť od 31.01.1953