Nariadenie vlády č. 6/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušujú a zriaďujú niektoré orgány štátnej správy a upravuje ich pôsobnosť

Čiastka 4/1953
Platnosť od 31.01.1953
Účinnosť od 31.01.1953

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.01.1953 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

31.01.1953