Nariadenie vlády č. 56/1953 Zb.Nariadenie o rozmiesťovaní ďalších absolventov škôl a o podmienkach pre nástup zamestnania niektorých študentov a žiakov škôl

(v znení č. 70/1958 Zb.)

Čiastka 33/1953
Platnosť od 21.07.1953 do29.04.1959
Účinnosť od 10.11.1958 do29.04.1959
Zrušený 24/1959 Zb.