Nariadenie č. 50/1953 Zb.Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa čiastočne mení platenie nájomného.

Čiastka 29/1953
Platnosť od 16.06.1953 do31.03.1964
Účinnosť od 01.07.1953 do31.03.1964
Zrušený 40/1964 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1953 - 31.03.1964