Nariadenie vlády č. 48/1953 Zb.Nariadenie o zmenách v pôsobnosti a v konaní vo veciach vynálezov, zlepšovacích námetov, ochranných známok a chránených vzorov

Čiastka 28/1953
Platnosť od 08.06.1953 do14.08.1957
Účinnosť od 08.06.1953 do14.08.1957
Zrušený 34/1957 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
08.06.1953 - 14.08.1957