Nariadenie vlády č. 44/1953 Zb.Nariadenie o voľnom predaji poľnohospodárskych výrobkov a o poľnohospodárskych trhoch

Čiastka 26/1953
Platnosť od 30.05.1953 do31.12.1959
Najbližšie účinné znenie 01.06.1953
Zrušený 51/1959 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.1953 - 31.12.1959

Pôvodný predpis

30.05.1953