Nariadenie vlády č. 42/1953 Zb.Nariadenie o opatreniach v odbore miezd, dôchodkov a niektorých sociálnych dávok v súvislosti so zrušením lístkového systému zásobovania.

(v znení č. 55/1956 Zb.)

Čiastka 26/1953
Platnosť od 30.05.1953
Účinnosť od 01.01.1957