Nariadenie č. 39/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o registri trestov

Čiastka 23/1953
Platnosť od 22.05.1953 do31.12.1953
Účinnosť od 22.05.1953 do31.12.1953
Zrušený 103/1953 Zb.