Nariadenie vlády č. 38/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa menia, poprípade doplňujú niektoré ustanovenia platových poriadkov pre správnych zamestnancov, učiteľov, zamestnancov zdravotnej starostlivosti a sudcov z povolania, prokurátorov a sudcovských čakateľov

Čiastka 23/1953
Platnosť od 22.05.1953 do31.12.1965
Účinnosť od 01.06.1953 do31.12.1965
Zrušený 65/1965 Zb.