Zákon č. 33/1953 Zb.Zákon o právnej praxi a odbornej skúške v odbore justície a prokuratúry

Čiastka 19/1953
Platnosť od 07.05.1953 do31.10.1955
Účinnosť od 07.05.1953 do31.10.1955
Zrušený 59/1955 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
07.05.1953 - 31.10.1955