Nariadenie vlády č. 23/1953 Zb.Nariadenie o Štátnej inšpekcii úrody poľnohospodárskych plodín

Čiastka 14/1953
Platnosť od 29.04.1953 do01.12.1957
Účinnosť od 29.04.1953 do01.12.1957
Zrušený 63/1957 Zb.