Nariadenie vlády č. 18/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú ustanovenia o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov.

Čiastka 11/1953
Platnosť od 30.03.1953
Účinnosť od 01.04.1953