Nariadenie vlády č. 15/1953 Zb.Nariadenie o overovaní listín a podpisov na listinách národnými výbormi

Čiastka 9/1953
Platnosť od 20.03.1953 do31.12.1992
Účinnosť od 01.04.1953 do31.12.1992
Zrušený 264/1992 Zb.