Nariadenie vlády č. 113/1953 Zb.Nariadenie o riaditeľských fondoch v hospodárskych organizáciách dopravných.

Čiastka 61/1953
Platnosť od 31.12.1953 do31.12.1956
Účinnosť od 01.07.1953 do31.12.1956
Zrušený 23/1957 Zb.