Nariadenie vlády č. 112/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa menia percentá zvýšenia dane zo mzdy

Čiastka 61/1953
Platnosť od 31.12.1953 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1954 do31.12.1992
Zrušený 286/1992 Zb.

OBSAH