Zákon č. 107/1953 Zb.Zákon o devízovom hospodárstve.

(v znení č. 64/1958 Zb.)

Čiastka 60/1953
Platnosť od 31.12.1953 do31.12.1970
Účinnosť od 06.11.1958 do31.12.1970
Zrušený 142/1970 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
06.11.1958 - 31.12.1970 64/1958 Zb.
01.01.1954 - 05.11.1958

Pôvodný predpis

31.12.1953