Nariadenie č. 104/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody ľudových súdov v Galante a v Senci.

Čiastka 59/1953
Platnosť od 31.12.1953 do16.05.1954
Účinnosť od 01.01.1954 do16.05.1954
Zrušený 22/1954 Zb.

OBSAH