Zákon č. 102/1953 Zb.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia trestného práva správneho.

(v znení č. 64/1956 Zb.)

Čiastka 59/1953
Platnosť od 31.12.1953 do30.06.1961
Účinnosť od 01.01.1957 do30.06.1961
Zrušený 60/1961 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1957 - 30.06.1961 64/1956 Zb.
01.01.1954 - 31.12.1956