Zákon č. 101/1953 Zb.Zákon o prechodnej úprave premlčania niektorých peňažných pohľadávok.

Čiastka 59/1953
Platnosť od 31.12.1953
Účinnosť od 31.12.1953