Nariadenie vlády č. 94/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti ustanovenia § 39 ods. 2 vety druhej zákona o organizácii súdov

Čiastka 42/1952
Platnosť od 30.12.1952 do05.07.1961
Účinnosť od 01.01.1953 do05.07.1961
Zrušený 62/1961 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1953 - 05.07.1961