Zákon č. 75/1952 Zb.Zákon o dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií

(v znení č. 59/1956 Zb.)

Čiastka 37/1952
Platnosť od 22.12.1952 do31.12.1966
Účinnosť od 01.01.1957 do31.12.1966
Zrušený 113/1966 Zb.