Zákon č. 67/1952 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje trestný poriadok

Čiastka 35/1952
Platnosť od 18.11.1952 do31.12.1956
Účinnosť od 01.01.1953 do31.12.1956
Zrušený 64/1956 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1953 - 31.12.1956