Zákon č. 56/1952 Zb.Zákon o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov

Čiastka 33/1952
Platnosť od 15.11.1952 do31.12.1959
Účinnosť od 15.11.1952 do31.12.1959
Zrušený 51/1959 Zb.