Nariadenie vlády č. 37/1952 Zb.Nariadenie o pôsobnosti Ministerstva zahraničného obchodu vo veciach devízových

Čiastka 22/1952
Platnosť od 01.09.1952 do31.12.1953
Účinnosť od 01.10.1952 do31.12.1953
Zrušený 107/1953 Zb.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovenia § 2, ktoré nadobúda účinnosť dňom 1. októbra 1952

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.1952 - 31.12.1953 Delená účinnosť
01.08.1952 - 30.09.1952