Nariadenie vlády č. 29/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušuje Československý zúčtovací ústav

Čiastka 16/1952
Platnosť od 21.07.1952
Účinnosť od 21.07.1952

OBSAH