Vyhláška č. 26/1952 Zb.Vyhláška o zrušení úrokov z kmeňového imania národných a komunálnych podnikov

Čiastka 15/1952
Platnosť od 18.07.1952 do31.12.1958
Účinnosť od 03.08.1952 do31.12.1958
Zrušený 83/1958 Zb.