Nariadenie č. 110/1952 Zb.Nariadenie o nevyužitých odpadových a upotrebených mazacích olejoch

Čiastka 45/1952
Platnosť od 31.12.1952
Účinnosť od 01.01.1953

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1953 Aktuálne znenie