Vyhláška č. 96/1951 Zb.Vyhláška o druhom vydaní drobných peňazí papierových po 20 Kčs s dátom 1. mája 1949 a po 50 Kčs s dátom 29. augusta 1950

Čiastka 47/1951
Platnosť od 06.12.1951 do31.05.1953
Účinnosť od 06.12.1951 do31.05.1953
Zrušený 45/1953 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
06.12.1951 - 31.05.1953