Nariadenie vlády č. 95/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva Štatút Štátneho úradu plánovacieho

(v znení č. 63/1954 Zb.)

Čiastka 47/1951
Platnosť od 06.12.1951 do21.07.1959
Účinnosť od 30.12.1954 do21.07.1959
Zrušený 41/1959 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.12.1954 - 21.07.1959 63/1954 Zb.
06.12.1951 - 29.12.1954

Pôvodný predpis

06.12.1951