Nariadenie vlády č. 9/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie o zaistení plnenia dodávok niektorých plánovaných investícií

Čiastka 5/1951
Platnosť od 15.02.1951
Účinnosť od 15.02.1951

OBSAH