Vyhláška č. 79/1951 Zb.Vyhláška o ražbe a vydaní hliníkových dvadsiatnikov

Čiastka 42/1951
Platnosť od 22.10.1951 do31.05.1953
Účinnosť od 22.10.1951 do31.05.1953
Zrušený 45/1953 Zb.