Nariadenie vlády č. 76/1951 Zb.Nariadenie o likvidácii majetku niektorých orgánov, ktoré sa zrušujú

Čiastka 40/1951
Platnosť od 28.09.1951 do31.12.1970
Účinnosť od 28.09.1951 do31.12.1970
Zrušený 133/1970 Zb.

OBSAH