Nariadenie vlády č. 74/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa zriaďujú nové ministerstva

Čiastka 38/1951
Platnosť od 08.09.1951 do31.12.1970
Účinnosť od 01.09.1957 do31.12.1970
Zrušený 133/1970 Zb.