Nariadenie vlády č. 7/1951 Zb.Nariadenie o organizácii a pôsobnosti výberových komisií

Čiastka 5/1951
Platnosť od 15.02.1951 do31.12.1972
Účinnosť od 15.02.1951 do31.12.1972
Zrušený 110/1972 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.02.1951 - 31.12.1972

Pôvodný predpis

15.02.1951