Zákon č. 69/1951 Zb.Zákon o ochrane štátnych hraníc

Čiastka 35/1951
Platnosť od 31.07.1951 do26.08.1991
Účinnosť od 31.07.1951 do26.08.1991
Zrušený 333/1991 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.07.1951 - 26.08.1991